Welkom

Er is veel onduidelijkheid over de verkeersregels die in Nederland gelden voor parkeren bij laadplaatsen. Dat komt omdat het een relatief nieuw fenomeen is er er (nog) veel verschillende borden gebruikt worden. Laat me laden is een bewustwordingscampagne om dit te veranderen.

Elke elektrische rijder komt het tegen: foutparkeerders bij een laadplaats. Met onze ‘laat me laden‘ briefjes kun je de bestuurders vriendelijk maar duidelijk vragen of ze voortaan rekening willen houden met de regels.