Laadplaatsregels

Parkeren bij een laadplaats: wat zijn de regels?

Er is veel onduidelijkheid over de verkeersregels die gelden voor parkeren bij een laadplaats. Kijk maar eens naar deze foto, mag de politieauto hier parkeren? (* antwoord zie onderaan.)

Foto Rick van Viersen

Op deze pagina leggen we je de regels in Nederland uit.

De regels voor parkeren staan in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). In artikel 24 van dit reglement staat:

  • De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid
  • voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;
  • op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven.

Wanneer je dit artikel overtreedt riskeer je een boete van € 95,- plus € 9,- administratiekosten (2019). Op sommige plaatsen riskeer je ook dat je auto wordt weggesleept, wat nog meer kosten met zich meebrengt.

De wegbeheerder moet dan wel gebruik maken van standaard borden die zijn erkend in het RVV 1990. In de praktijk zijn dat de volgende borden:

Borden

Er moet sprake zijn van een parkeergelegenheid, die wordt aangeduid met het bekende blauwe bord met een witte P:

Bord: P

E4 – Parkeergelegenheid (vermeld in RVV Bijlage 1)

Bord: P met auto

E8 – Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven (vermeld in RVV Bijlage 1)

Bord: P met laadpaal-icoon

E8o – Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven (Dit bord staat niet vermeld in RVV Bijlage 1, waardoor het niet rechtsgeldig is. Het symbool is wel gebruikelijk als onderbord, zie hieronder bij OB19. Om die reden is het verstandig dit bord te respecteren.)

Onofficieel bord

Bord: Laadpaal-icoon met auto en twee pijlen

Oplaadpunt elektrische auto’s
Dit bordt geeft alleen aan dit er een oplaadpunt voor elektrische auto’s aanwezig is. Omdat de P ontbreekt heeft het geen enkele wettelijke status.

Onderborden

Onder het bord kan een onderbord geplaatst zijn dat aangeeft dat de parkeergelegenheid alleen bedoeld is voor elektrische voertuigen en/of voor opladen. Onderborden hoeven niet in het RVV vermeld te staan. In de praktijk komen vaak de volgende onderborden voor:

Bord: Laadpaal-icoon

OB19 – Geldt alleen voor elektrische voertuigen. Het onderbord bepaalt de voorwaarde waaronder men hier mag staan: elektrisch laden van het voertuig. Het symbool komt niet voor in RVV 1990 maar er is jurisprudentie waarin het genoemd is als “het in het verkeer gebruikelijke symbool voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen.”

Bord: Alleen voor opladen elektrische voertuigen

OB20 – Alleen voor opladen elektrische voertuigen. Het onderbord bepaalt de voorwaarde waaronder men hier mag staan: elektrisch laden van het voertuig.

Bord: uitsluitend elektrische voertuigen

OB21 – uitsluitend elektrische voertuigen. Het onderbord bepaalt het type voertuig dat mag parkeren; voertuig hoeft hier dus niet te laden.

Bord: Twee pijlen

OB504 – Geldt voor twee parkeervakken. Geldt voor de twee parkeervakken waar de pijl naar wijst.

Bord: Een pijl

OB504 – Geldt voor één parkeervak. Geldt alleen voor het parkeervak waar de pijl naar wijst. Op het andere vak mag je dus parkeren met een niet-elektrische auto.

Bord: Wegsleepregeling van kracht

OB304 – Wegsleepregeling van kracht.

Overige markeringen

Vaak worden parkeervakken aanvullend gemarkeerd met bijvoorbeeld een wit kruis, een groen vlak of een straattegel met laadsymbool. Deze markeringen zijn bedoeld om het vak beter herkenbaar te maken en hebben geen wettelijke status.

Gehandicapten

Met een gehandicaptenparkeerkaart krijg je volgens de landelijke regels geen ontheffing van de parkeerregels rondom het parkeren op een laadplaats. In artikel 85 van RVV 1990 wordt alleen een uitzondering gemaakt voor het ronde bord ‘Verboden te parkeren’ (E1).

Elke gemeente heeft eigen regels voor de gehandicaptenparkeerkaart. Wij weten niet of er gemeenten zijn die deze ontheffing wel geven.

Kijk verder dan de regels

Los van de wettelijke regels is het altijd attent om een laadplaats vrij te houden als je zelf geen elektrisch voertuig hebt. Een laadplaats is voor een elektrische rijder net zo belangrijk als een tankstation voor een benzine- of dieselrijder; En daar parkeert ook niemand.

Ook is het attent om je elektrische auto weg te halen als hij opgeladen is, óók als dit niet expliciet op het bord is aangegeven. Een openbare laadplaats is immers geen privéparkeerplaats.

Kaartjes kopen

Elke elektrische rijder komt het tegen: foutparkeerders bij een laadplaats. Met onze ‘laat me laden‘ briefjes kun je de bestuurders vriendelijk maar duidelijk vragen of ze voortaan rekening willen houden met de regels.

* Antwoord op de vraag bij de bovenste foto: De politieauto mag hier parkeren omdat het middelste bord geen wettelijke status heeft. Bij de linkerplaats staat een bord met een P, maar daar zit geen rechtsgeldig onderbord onder (te zien op Google Maps) dus ook die plaats is formeel niet gereserveerd voor elektrische voertuigen. Je kunt je wel afvragen waarom de borden zo geplaatst zijn of zo parkeren voldoet aan de laadpaal-etiquette.


Bronnen:

NKL Basisset Afspraken Laadpaal 2018 – versie 1.0
zie OL1 in Subcategorie Bebording

RVV 1990 par. 10 Parkeren

RVV 1990 Bijlage 1 – Verkeersborden

Verkeersbordenoverzicht.nl